Organizacja zajęć

4‑latki do 6 klasy Szkoły Podstawowej

 • Małe gru­py 8–12 osób
 • Zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu i trwa­ją 60 min.
 • Umo­wa zawie­ra­na jest na bie­żą­cy rok szkolny 

7–8 klasy, szkoła średnia

 • Małe gru­py 8–12 osób
 • Zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu i trwa­ją 90 min.
 • Umo­wa zawie­ra­na jest na bie­żą­cy rok szkolny

Opłata wynosi:

 • 1300 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w ratach mie­sięcz­nych po 130 pln,
 • 1200 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w dwóch ratach seme­stral­nych po 600 pln,
 • 1100 pln za 10 mie­się­cy nauki, płat­ne jed­no­ra­zo­wo z góry.

Opłata wynosi:

 • 1600 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w ratach mie­sięcz­nych po 160 pln,
 • 1450 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w dwóch ratach — i Rata 750 pln, II rata 700
 • 1300 pln za 10 mie­się­cy nauki, płat­ne jed­no­ra­zo­wo z góry.

4‑latki do 6 klasy Szkoły Podstawowej

 • Małe gru­py 8–12 osób
 • Zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu i trwa­ją 60 min.
 • Umo­wa zawie­ra­na jest na bie­żą­cy rok szkolny 

Opłata wynosi:

 • 1300 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w ratach mie­sięcz­nych po 130 pln,
 • 1200 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w dwóch ratach seme­stral­nych po 600 pln,
 • 1100 pln za 10 mie­się­cy nauki, płat­ne jed­no­ra­zo­wo z góry.

7–8 klasy, szkoła średnia

 • Małe gru­py 8–12 osób
 • Zaję­cia odby­wa­ją się raz w tygo­dniu i trwa­ją 90 min.
 • Umo­wa zawie­ra­na jest na bie­żą­cy rok szkolny

Opłata wynosi:

 • 1600 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w ratach mie­sięcz­nych po 160 pln,
 • 1450 pln za 10 mie­się­cy nauki,
  płat­ne w dwóch ratach — i Rata 750 pln, II rata 700
 • 1300 pln za 10 mie­się­cy nauki, płat­ne jed­no­ra­zo­wo z góry.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczynamy od 2 września, a kończymy 29 czerwca 2020.
Zajęcia odbywają się przy ul. Bocznej 19 na osiedlu Południe we Włocławku (dojazd od ulicy Łubnej).

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Polub nas!
Bądź na bieżąco!

888 16 20 20

czachowska@op.pl

Learning by doing

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska.
All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design

Copy­ri­ght © 2019 Szko­ła Języ­ko­wa Elż­bie­ta Cza­chow­ska . All Rights Rese­rved. Desi­gned & powe­red by Guten­berg Design